NHẠC THÁNH CA

Ghi chú: Ðể dễ dàng cho quý con cái Chúa hát theo, những bài thánh ca nầy hầu hết đều được bắt đầu bằng phần điệp khúc (hoặc phần cuối của bài hát) như là phần đàn dạo, rồi hát câu thứ nhất, câu thứ hai, nghe đàn dạo phần điệp khúc lần nữa và hát câu thứ ba.

1 – Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay

2 – Từ Cõi Lòng Sâu Thẳm

3 – Xin Sống Cho Chúa Jêsus

4 – Vinh Quang Thuộc Về Chúa

5 – Hỡi Thánh Vương Kíp Ngự Lai

6 – Cùng Chúc Tôn Chúa

7 – Ca Ngợi Jêsus

8 – Trọn Cả Tấm Lòng

Views All Time
Views All Time
Views Today
Views Today