MUSIC VIDEOS

1 – Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay

2 – Từ Cõi Lòng Sâu Thẳm

3 – Xin Sống Cho Chúa Jêsus

4 – Vinh Quang Thuộc Về Chúa

5 – Hỡi Thánh Vương Kíp Ngự Lai

6 – Cùng Chúc Tôn Chúa

7 – Ca Ngợi Jêsus

8 – Trọn Cả Tấm Lòng

9 – Con Chỉ Mong Tôn Cao Danh Ngài

10 – Bài Ca Ngợi Khen

11 – Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

12 – Quyết Dâng

13 – Ca Khen Ơn Jêsus

14 – Ngài Là Ai?

15 – Lời Tạ Ơn Chúa

16 – Vững Bước Đi Trên Khổ Đau

17 – Bởi Thần Ta

18 – Đứng Trên Lời Hứa

19 – Nguyền Xin Thánh Linh Chúa

21 – Ánh Sáng Tình Yêu

23 – Chúa Giấu Tôi

24 – Phục Vụ

26 – Xin Giúp Con Yêu Ngài

29 – Ca Ngợi Chúa

31 – Jêsus Chọn Tôi

32 – Danh Yêu Quý

34 – Lẽ Sống Cho Đời

35 – Thành Tâm Tôn Vua Thánh

37 – Giọt Nước Mắt Cho Những Linh Hồn

38 – Ta Bước Lên Si-ôn

39 – Danh Lạ Lùng

40 – Danh Chúa Jêsus

45 – Khi Jêsus Qua

46 – Xin Kể Chuyện Chúa

47 – Gần Chúa Hơn

48 – Hoa Huệ Trong Trũng

49 – Nguyền Đưa Dắt Bao Người Đến Ngài

50 – Quyết Rao Tin Lành

51 – Hát Như Đa-vít

52 – Lớn Bấy Duy Ngài

53 – Xin Chúa Sai Tôi

55 – Tại Chốn Trận Tiền

56 – Tiếng Jêsus

58 – Kìa Thần Yên Ủi Giáng Lai

59 – Ngài Ban Cho Thêm Ơn

61 – Nguyền Tình Yêu Giáng Lâm

62 – Đêm Huyền Diệu

63 – Vì Chúa Yêu Tôi

64 – Ái Từ Cứu Tôi

66 – Xin Cho Con Đi Đường Ngài

67 – Bên Chúa Nhân Hiền

68 – Nguyền Tôn Vinh Chúa

69 – Làm Con Vua Thánh

70 – Bên Tôi Là Chúa Jêsus

71 – Yêu Ta Chăng?

72 – Jêsus Đứng Trước Cửa

73 – Ðồng Hành

75 – Đời Sống Tươi Mới Đang Bắt Đầu

80 – Vì Ngài Tôi Hát

81 – Dâng Trọn Cho Jêsus

82 – Như Cánh Chim Bay Lên

99 – Tình Yêu Jêsus

100 – Quà Tình Yêu

114 – Ba Vua Hành Khúc

116 – Tiếng Hát Thiên Binh

151 – Vòng Tay Tình Yêu

214 – Nơi Nương Náu Tâm Hồn

216 – Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

246 – Lên Đường

272 – Nơi Chân Thập Tự

275 – Ðấng Cứu Chuộc Tôi

276 – Tình Yêu Chúa Mãi Ở Trong Tôi

281 – Tình Yêu Thiên Thượng

287 – Một Ngày

317 – Jêsus Là Bạn Thật

322 – Mẹ Yêu

323 – Nguyện Cầu Cho Cha Mẹ

328 – Khắc Ghi Ơn Cha Mẹ

363 – Thêm Lời Tạ Ơn

368 – Nguyền Đời Tôi Dâng Chúa

373 – Chúc Tán Danh Chúa

405 – Jêsus Bên Tôi

407 – Ngợi Danh Jêsus Rất Oai Quyền

408 – Ngợi Khen Cứu Chúa

410 – Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

411 – Tôn Vinh Chúa Tôi

413 – Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời

414 – Cứu Chúa Siêu Việt

416 – Tôn Vinh Ba Ngôi

417 – Jêsus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi

419 – Thỏa Vui Trong Chúa

422 – Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay

423 – Giê-hô-va Xin Dắt Tôi

425 – Cung Kính Tôn Vinh

426 – Tình Yêu Vững Bền

428 – Chúa Cất Tiếng Gọi Con

429 – Trên Đường Đời

458 – Trên Đỉnh Đồi Xa

465 – Dòng Đời Ngược Xuôi

492 – Nhờ Ơn Cha Dìu Dắt

551 – Bờ Vai Jêsus

552 – Tìm Đến Cứu Chúa

555 – Tình Yêu Chúa Dành Cho Tôi (A#m)