THỜI KỲ CUỐI CÙNG 2

Kinh thánh: 1Cô-rinh-tô 10: 1-13

Câu gốc: 1Cô-rinh-tô 10: 11 – Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời.

*******

I. Chúa báo trước:

(A-mốt 3: 7) Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri.

(Ma-thi-ơ 24: 37) Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy.

(Lu-ca 17: 26-30) Việc đã xảy đến trong đời Nô-ê, thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con người: người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và nước lụt đến hủy diệt thiên hạ hết. Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy, người ta ăn, uống, mua, bán, trồng trỉa, cất dựng; đến này Lót ra khỏi thành Sô-đôm, thì trời mưa lửa và diêm sinh, giết hết dân thành ấy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể nầy.

II. Lịch sử làm hình bóng:

(1Cô-rinh-tô 10: 11) Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời.

III. Cơ-đốc-nhân cần tỉnh thức:

(Lu-ca 21: 34) Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa.

(Ma-thi-ơ 24: 42) Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *