HILLARY CLINTON VÀ SỰ PHẠM THƯỢNG

(Rô-ma 2: 24) Vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép.

Tính cách phạm thượng của giới cánh tả rất nặng nề, đến nỗi mục sư riêng của Hillary Clinton dám so sánh lần thất cử của bà ta trong năm 2016 như là ngày Thương khó của Đức Chúa Jêsus, làm như là Hillary Clinton bằng với Ngài. Đó là lời của mục sư Bill Shillary, cũng là người tung tin rằng Hillary Clinton từng suy nghĩ đến việc trở thành nữ mục sư của giáo hội Giám lý. Trong email mà Bill Shillary gởi cho Clinton, ông ta đã so sánh Hillary giống như là đấng cứu thế của Hoa-kỳ và thế giới. Bill Shillary thậm chí còn tiên đoán rằng sự sống lại ngày Chúa nhật về phương diện chính trị của Hillary Clinton chắc chắn sẽ xãy ra!

(Xem tin Anh ngữ – Hillary Clinton’s Pastor Compared Election Defeat To Good Friday)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *