4 – Vinh Quang Thuộc Về Chúa

(3/4 – Hát câu 1, 2, đàn dạo, hát câu thứ 3)

1. Ðời đời vinh quang quy thuộc Ðức-Chúa-Trời tôn thánh, Ðấng đã vì thế nhân tội lỗi phó Con Ðộc Sanh, là Thần Nhân Jêsus vì yêu ta đành chết thế, để mở toang cửa Thiên đàng hầu tiếp rước ta về (ÐK)

ÐK: Ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa, tiếng Chúa gọi ôi thiết tha. Ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa, tiếng lòng ta khá vui hòa. Nào người nặng tội khiên lòng mong ước được đổi mới, hãy đến với Jêsus làm hòa với Ðức-Chúa-Trời.

2. Ồ, thật kỳ diệu thay tình yêu cứu chuộc bởi huyết. Huyết Chúa rửa ác tâm và phiếu trắng trong dường tuyết. Người tội nào thật tâm cầu ơn cứu chuộc vô đối, tức khắc Jêsus tha tội và cứu sống muôn đời (ÐK)

3. Ngàn đời lòng ta ca ngợi Jêsus đầy nhân ái. Chúa cứu và giúp ta đổi mới sống vui từ nay. Và ngàn muôn muôn năm lòng ta chan hòa vui sướng, khi thấy Jêsus và cùng Ngài sống ở Thiên đàng (ÐK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *