TẠI SAO CÓ TÊN LÀ HỘI THÁNH BAPTIST?

Trong khi liên lạc với con cái Chúa ở nhiều nơi, trong cũng như ngoài nước, thì có một vài người đã hỏi thăm chúng tôi là vì sao mà lại có tên gọi là Hội thánh Baptist. Các anh chị em ấy tưởng lầm rằng đây là Hội thánh lấy theo tên của Giăng Báp-tít. Vì vậy trong bài viết nầy chúng tôi xin trả lời về thắc mắc ấy.

Trước nhất chúng tôi muốn giải thích một chút về chữ Hội thánh Baptist và sau đó thì sẽ đi vào chi tiết lịch sữ của Hội thánh Baptist. Chữ Baptist có nghĩa là người chịu phép báp-tem (đây là tiếng ngoại quốc, không phải tiếng Việt). Trong tiếng Anh thì chữ lễ báp-tem là baptism, tiến hành nghi thức báp-tem là baptize và chữ người làm lễ báp-tem hoặc người đã chịu phép báp-tem là baptist. Vì vậy chữ Hội thánh Baptist có nghĩa là Hội thánh của những người đã chịu phép báp-tem trong Chúa. Vì cớ sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ và nếu chúng tôi dùng chữ thuần Việt để mô tả về Hội thánh thì bảng tên ở trước cửa nhà thờ sẽ rất dài (thí dụ: Hội thánh Lẽ Thật của những người đã chịu lễ báp-tem trong Ðấng Christ, số 111 đường... quận... thành phố...) vì vậy mà phải dùng chữ bằng tiếng Anh để được ngắn gọn, là Hội thánh Baptist Lẽ Thật.